Dziś jest: 21 lutego 2017r.

Witamy


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
telefon: (055) 647-15-45 do 48
fax: (055) 647-15-45

NIP: 579-17-98-728,
REGON: 170 818 220

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

[x]
PCPR Malbork Logo

"My też mamy prawo" - projekt EFS


Aktualności


SCHRONISKA I POMOC CHARYTATYWNA

Dodano: 2012-02-13

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym  Stawie

Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych i Dom Modlitwy „AGAPE"

 

Na placówkę składają się dwa podmioty- Hostel oraz Program Postpenitencjarny dla kobiet opuszczających Zakłady Karne. Poniższy opis odnosi się do całodobowej usługi świadczonej przez CUSiW.

Placówka jest ukierunkowana na przyjmowanie osób w podeszłym wieku oraz kobiet opuszczających Zakłady Karne. Poniższy opis odnosi się do całodobowej usługi świadczonej przez CUSiW.

Ul. Mickiewicza 32

82-230 Nowy Staw

Tel/faks. 55 271-59-57

e-mail: agape.nowystaw@o2.pl

 

Kierownictwo: Grażyna Mąkosa

 

Standard usługi:

Placówka świadczy usługi dla:

-  Mężczyzn

-  Kobiet

-  Kobiet z dziećmi

-  Osób w podeszłym wieku

-  Niepełnosprawnych

-  Długotrwale chorych

 

Ilość stałych miejsc noclegowych- 120

Ilość dostawek- 5

Wyżywienie- 3 posiłki dziennie; dzieci 5 posiłków dziennie

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- w pełnym zakresie

Izolatka- jest

Stołówka- jest (100 miejsc)

Palarnie- jest

Kuchnia- jest

Świetlica- jest

W placówce funkcjonuje także kawiarnia, kawiarenka internetowa oraz biblioteka.

 

Miejsca noclegowe:

Od dwóch do sześciu osób - 30 pokoi

 

Usługi specjalistyczne:

W placówce pracują:

-  psycholog

-  psycholog dziecięcy i młodzieżowy

-  pedagog

-  lekarz psychiatra

-  pracownik socjalny

-  pielęgniarki

W placówce jest kontakt z:

-  terapeutą uzależnień

-  opieką duszpasterską ( ksiądz odwiedza klientów placówki)

-  radcą prawnym (dyżuruje raz w tygodniu)

-  rehabilitantem ( dyżuruje dwa razy w tygodniu )

 

Placówka zabezpiecza podstawowe artykuły niezbędne do utrzymania higieny osobistej oraz prania odzieży.

Placówka świadczy pomoc rzeczową w postaci odzieży, obuwia itp.

Placówka zabezpiecza środki odkażające i przeciw wszawicy.

W placówce istnieje możliwość tymczasowego zameldowania.

 

Osoby bezdomne przyjmowane są:

-  bezpośrednio w placówce

-  miejsca interwencyjne ( 1-2 noce bez skierowań)

-  na podstawie skierowania OPS

 

Dojazd: Linie autobusowe Latocha , Niebieska Linia

 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szawałdzie

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE"

 

Placówka jest ukierunkowana na przyjmowanie osób opuszczających Zakłady Karne. Prócz tego udziela pomocy niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, uzależnionym od alkoholu, sprawcom przemocy.

Placówka współpracuje z Bankiem Żywności w Tczewie- jeśli pozwalają na to środki placówka wydaje żywność okolicznym mieszkańcom, którzy wymagają takiej formy pomocy.

Szawałd 16

82- 200 Malbork

Tel. 510- 262- 494 lub 510- 262- 483, 789- 245- 552

e-mail: agapeszawald@op.pl

www.agape.info.pl

 

Kierownik placówki: Katarzyna Zakrzewska

 

Standard usług:

Placówka świadczy usługi dla:

-  mężczyzn

-  niepełnosprawnych

-  osób w podeszłym wieku

-  uzależnionych od alkoholu

-  opuszczających zakłady karne

-  opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze

-  sprawców przemocy

 

Ilość stałych miejsc noclegowych- 60

Ilość dostawek- 20

Wyżywienie- 3 posiłki dziennie ) w tym jeden gorący

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - w ograniczonym zakresie

 

Izolatka- jest

Stołówka- jest ( miejsc 50)

Palarnia- nie ma ( klienci palą w zaadaptowanym ganku)

Kuchnia- jest

Świetlica- jest ( stołówka poza godzinami wydawania posiłków pełni funkcję świetlicy)

 

Miejsca noclegowe:

Od dwóch do pięciu osób- 8

Powyżej dziecięciu - 1

Sala na 30 osób

Sala na 20 osób ( sala chorych)

Usługi specjalistyczne:

W placówce pracują:

  • pracownik socjalny
  • pielęgniarka

W placówce jest kontakt z:

  • psychologiem ( dojeżdża do placówki, bądź klienta dowozi się do specjalisty)
  • radcą prawnym (dojeżdża do placówki, bądź klienta dowozi się do specjalisty)
  • pedagogiem (dojeżdża do placówki, bądź klienta dowozi się do specjalisty)
  • terapeutą uzależnień (dojeżdża do placówki, bądź klienta dowozi się do specjalisty)
  • lekarzem psychiatrą (dojeżdża do placówki, bądź klienta dowozi się do specjalisty)

 

Na terenie placówki funkcjonuje kaplica - miejsce wyciszenia. Schronisko znajduje się w pobliżu kościoła, ksiądz regularnie odwiedza podopiecznych. Schronisko oferuje klientom pracę na rzecz ośrodka poprzez uprawę warzyw, hodowlę zwierząt, dbanie o porządek na terenie posesji i w budynkach mieszkalnych, a także pracę społeczną na rzecz wsi Szawałd. Instytucja prowadzi stolarnię, w której mieszkańcy Schroniska mają możliwość korzystania z warsztatów oraz nabywania praktycznej nauki zawodu. W placówce jest możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Placówka zabezpiecza podstawowe artykuły niezbędne do utrzymania higieny osobistej oraz prania odzieży.

Placówka świadczy pomoc rzeczową w postaci odzieży, obuwia itp.

Placówka zabezpiecza środki odkażające i przeciw wszawicy.

W placówce istnieje możliwość tymczasowego zameldowania.

 

Osoby bezdomne przyjmowane są:

  • miejsca interwencyjne ( 1-2 noce bez skierowania)
  • na podstawie skierowania OPS
  • na podstawie skierowania Kuratorów, Sądów, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Zakładów Karnych, Domów Dziecka

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES"

 

Dodatkową działalność placówki stanowi powołanie grupy readaptacyjno edukacyjnej osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły terapię odwykową, a pragną kontynuować abstynencję. Grupa terapeutyczna przebywa w osobnym budynku, jest w miarę możliwości odizolowana od innych mieszkańców placówki.

 

Ul. Rolnicza 1

82- 200 Malbork

Tel/faks. 55 273- 40- 65 lub 55 273- 31- 06

e- mail: fides1@vp.pl

www.fides.wortal.malbork.pl

 

Kierownik  placówki: Krzysztof Pośpiech

 

Standard usługi:

Placówka świadczy usługi dla:

-  mężczyzn

-  niepełnosprawnych (zdolnych do samoobsługi)

-  osób w podeszłym wieku

-  alkoholików

 

Ilość stałych miejsc noclegowych- 85

Ilość dostawek- 15

Wyżywienie- 3 posiłki dziennie

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - w ograniczonym zakresie

 

Izolatka- jest

Stołówka- jest ( miejsc 50)

Palarnia- jest

Kuchnia- jest

Świetlica- jest

 

Miejsca noclegowe:

Jednoosobowe- 1

Od dwóch do pięciu osób- 17

Powyżej dziesięciu- 2

Sala piętnastoosobowa

Sala dwudziestoosobowa

Wszystkie miejsca są przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn.

 

 

Usługi specjalistyczne:

W placówce dyżuruje:

- pracownik socjalny

- opieka duszpasterska

Placówka zapewnia kontakt z :

- psychologiem

- pedagogiem

- terapeutą uzależnień

- prawnikiem

- lekarzem

- pielęgniarką środowiskową

 

Placówka zabezpiecza podstawowe artykuły niezbędne do utrzymania higieny osobistej oraz prania odzieży.

Placówka świadczy pomoc rzeczową w postaci odzieży, obuwia itp. Oraz podstawowych leków. Zabezpiecza środki odkażające i przeciw wszawicy.

W placówce istnieje możliwość tymczasowego zameldowania.

 

Osoby bezdomne przyjmowane są:

- bezpośrednio w placówce (odpłatnie)

- miejsca interwencyjne ( 1-2 noce bez skierowania)

- na podstawie skierowania  OPS

 

Dojazd: Z dworca PKP linie autobusowe nr 2,12 na ulicę Rolniczą.

 

Centrum Socjalne

Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES"

 

Ul. Rolnicza 1

82-200 Malbork

Tel/faks: 55 273- 40- 65 lub 55 273- 31- 06

e- mail: fides1@vp.pl

www.fides.wortal.malbork.pl

 

Centrum oferuje- w ramach schroniska- miejsca interwencyjne, noclegowe, czasowe schronienia, pobytu długoterminowego, a także treningowe.

Stowarzyszenie prowadzi współpracę z lokalnym OPS oraz Policją i Służbą Zdrowia. Realizowane są wspólne patrole mające na celu ujawnienie miejsc przebywania osób bezdomnych, a także nakłanianie tych osób do przeniesienia się do placówki. Tworzona jest mapa miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne.

 

Dojazd: z dworca PKP linie autobusowe nr 2, 12 na ulicę Rolniczą.

 

POMOC CHARYTATYWNA

 

Inicjatywa na Rzecz Potrzebujących SOS - Malbork

 

Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES"

ul. Rolnicza 1

82-200 Malbork

Tel. 055 273-31-06

Faks 055 273-40-65

e-mail: sos_malbork@poczta.fm lub fides1@vp.pl

www.sos.wortal.malbork.pl

 

Koordynator zadania: Janusz Gutowski

 

Organizacja regularnie prowadzi zbiórki żywności, przy współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Zebrane dary rozdysponowywane są poprzez inne organizacje, które udzielają pomoc osobom indywidualnym np. przyparafialne oddziały Caritas PCK Malborski.

 

Dojazd: Z dworca PKP linie autobusowe nr. 2, 12, na ulicę Rolniczą.

 

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Malborku

 

Ul. Słowackiego 64

82-200 Malbork

Tel./faks. 055 272-25-10

Kierownik: 606-268-044

 

PCK  prowadzi punkt wydawania odzieży oraz prowiantu osobom potrzebującym raz w tygodniu w czwartki, w godz. 11.00-13.00

 

Dojazd: Z dworca PKP linią nr. 3 przystanek docelowy Jagiellońska - szkoła

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

 

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

Tel./faks. 055 647-15-45

e-mail: a.sawirska.pcpr@powiat.malbork.pl

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

 

Kierownik: Anna Sawirska

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30-15.30

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

 

ul. Słowackiego 74

82-200 Malbork

Tel./faks. 055 647-27-81

e-mail: sekretariat@mops.malbork.pl

www.mops.malbork.pl

 

Dyrektor: Jacek Wojtuszkiewicz

 

Pracownik do spraw Osób Bezdomnych przyjmuje interesantów codziennie od 8.00 do 11.00 w innych godzinach pracownik pracuje w terenie

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

 

ul. Bema 1

82-230 Nowy Staw

Tel./faks. 055 276-15-40

Tel. 055 271-56-51

e-mail: mopsnowystaw@wp.pl

e-mail: sekretariat@mops-nowystaw.pl

 

Kierownik: Wioletta Pielak

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach

 

ul. Tczewska 6

82-224 Lichnowy

Tel./faks. 055 271-27-86

Tel. 055 271-27-23

e-mail: gops@lichnowy.pl

 

Kierownik placówki: Urszula Symonowicz

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

 

ul. Ceglana 7

82-200 Malbork

Tel. 055 647-28-07 wew. 26

e-mail: gopsmal@wp.pl

 

Kierownik placówki: Mirosława Słończyńska

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

 

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

Tel./Faks. 055 271-14-85

e-mail: gopsmiloradz@interia.pl

 

Kierownik: Magdalena Drózda

 

Godziny urzędowania: pn., wt., czw., pt., 7.00 - 15.00, śr. 8.00-16.00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

 

ul. Marynarki Wojennej 6

82-200 Stare Pole

Tel./faks. 055 271-30-46

e-mail: gops_stare_pole@wp.pl

 

Kierownik: Barbara Żołędziewska

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

 

 

 

Wróć

 

 

Kapitał ludzki
STRONA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
EFS
powered by jjCMS